HANKA

- odmiana bogato ulistniona,

- dobrze znosi przymrozki, lubi gleby zwięzłe, dobrze uwilgotnione, żyzne, - uprawiana jest głównie w mieszankach, plon mieszanki bywa często wyższy i sięga górnej granicy plonu czystej wyki, słomy zbiera się około dwa razy więcej niż nasion.

W uprawie na nasiona wykę należy wysiewać wcześnie, wówczas wyraźnie zwiększają się plony. Zalecana obsada w siewie czystym wynosi: 200-250 roślin/m2, ilość wysiewu: 120-150 kg/ha.

Sprawdzonymi w praktyce roślinami podporowymi są gorczyce replicas relojes. Stosowane są dwa warianty siewu:
- z dużym udziałem wyki: 3-4,5 kg gorczycy + 80 kg wyki na 1 ha,
- z małym udziałem wyki: 12 kg gorczycy +50 kg wyki na 1ha.

Siew należy wykonać oddzielnie – najpierw wysiać wykę na głębokość orologi rolex replica 6 cm, a potem gorczycę na 1,5cm przy rozstawie rzędów 15-20 cm.